פרופיל החברה

פרופיל החברה

ממועד הקמתה, עוסקת החברה, בעצמה ובאמצעות חברה בנות שלה בתחום ייזום, פיתוח, הקמה וניהול פרויקטים מסחריים בישראל, החל מרכישה ו/או החכרה של קרקעהשבחתה, השלמת הליכי התכנון ובנייתם כמרכזי מסחר, בעיקר, במתכונת של מרכזי מסחר פתוחים Power Center,, וכן בתפעול, ניהול והשכרה של מרכזי המסחר.

בשנים האחרונות, רואה החברה במגזר הלא יהודי כיעד פוטנציאלי ומנוע צמיחה לגידול בפעילותה. לפיכך, בחודש ספטמבר 2017 התקשרה במערכת הסכמים עם צדדים בלתי קשורים לבעלת השליטה בחברה, לרכישת מניות  ב-"קבוצת רקע", אשר עיקר פעילותה, באמצעות שותפויות ביחד עם צדדים שלישיים, איתור, ייזום והקמה של מרכזים מסחריים במגזר הלא יהודי.

בד בבד, במהלך התקופה שמחודש דצמבר 2017 ועד לתחילת 2019 פעלה החברה, בדרך של התקשרויות עם השותפים שהיו קיימים בשותפויות אשר לרקע הר זכויות בהן, להגדלת אחזקותיה באותן שותפויות ולקידום פרויקטים נוספים במגזר הלא יהודי.

לקבוצה שישה (6) מרכזי מסחר, ביישובים מעלות, בית שאן, נתיבות, ערד, אום אל פאחם וירכא (לגבי השניים האחרונים, מכוח הסכמי שכירות עם בעלי זכויות במקרקעים,( המשתרעים על שטח כולל לשיווק של כ- 50,000 מ"ר )חלק החברה( ובתפוסה ממוצעת של כ-95% ("המרכזים המסחריים הקיימים"); פרויקט בהקמה בכפר סבא, המשלב מתחם קניות, משרדיםואשר יכלול, בכפוף לאישור הבקשה להיתר בנייה ולהיתר לשינויים, כ- 20,000 מ"ר של שטחי מסחר ובילוי וכ-34,000 משרדים ("פרויקט בהקמה כפר סבא"); בנוסף, לקבוצה זכויות במקרקעין בשדרות ובמתחם אגם מונפורט וכן, מכוח הסכמי שכירות עם בעלי זכויות במקרקעין, זכויות שכירות ביישובים טירה, טמרה, אום אל פאחם (שלב ב').