מתחם בהקמה: טירה

שיעור בעלות בנכס

100%

שימושים עיקריים בנכס

מסחר ושירותים

נמצא בשלב

בבניה

שנת סיום הקמה משוערת

2021

אומדן עלות הקמה לפרוייקט

33.0 מ' ₪

שטח ברוטו
להשכרה

4,800 מ"ר

צור קשר