מתחם בהקמה: גני תקווה

שיעור בעלות בנכס

50%

שימושים עיקריים בנכס

מסחר ושירותים

נמצא בשלב

בבניה

שנת סיום הקמה משוערת

2021

אומדן עלות הקמה לפרוייקט

93 מ' ₪

שטח ברוטו
להשכרה

4,600 מ"ר

צור קשר